Artykuły

Czym jest wypadek komunikacyjny i kiedy należy się za niego odszkodowanie.

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. Istnieją różnego rodzaju wypadki takie jak wypadki w pracy czy wypadki komunikacyjne. Czym jest wypadek komunikacyjny i jakie mogą być jego następstwa? Czym jest odszkodowanie komunikacyjne ? Co Ci przysługuje w wypadku odszkodowania za wypadek komunikacyjny i kto pomoże Ci je otrzymać. Sprawdź co, wiesz o odszkodowaniu komunikacyjnym.

Kiedy następuje wypadek komunikacyjny.

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd. Skutkiem takiego wypadku jest wystąpienie szkody w majątku, mogą też ucierpieć osoby biorące w nim udział. Najczęściej mamy do czynienia z wypadkami z udziałami samochodów. Jeśli ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym, możesz ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku. W uzyskaniu odszkodowania może pomóc kancelaria adwokacka taka jak Kancelaria Adwokacka Temida. Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej za szkodę osobową lub rzeczową, powstałą na skutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Celem odszkodowania komunikacyjnego dla osoby niebędącej sprawcą wypadku jest rekompensata finansowa za poniesione straty zdrowotne lub materialne, które wystąpiły na skutek wypadku.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne.

Odszkodowanie komunikacyjne jest wypłata środków pieniężnych, która doznała szkody w wyniku wypadku. Właściciele samochodu posiadają ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowym ubezpieczeniem właścicieli pojazdów mechanicznych takich jak samochód. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania poszkodowanej osobie.  Aby ubiegać się o odszkodowanie, powinny być spełnione pewne warunki jak stwierdzenie sprawcy zdarzenia. Ustalić może to patrol policji, który należy wezwać w przypadku nastąpienia zdarzenia wypadku. Aby, ubiegać się o odszkodowanie należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Przy zgłaszaniu wypadku należy przedstawić szczegóły opisujące wypadek komunikacyjny. Szkodę można zgłosić w oddziale zakładu ubezpieczeń, u agenta, telefonicznie lub drogą internetową. Należy opisać wszelkie szkody powstałe w następstwie wypadku w tym szkody dla naszego zdrowia.  W przypadku problemów z ustaleniem sprawcy lub uzyskaniem odszkodowania od sprawcy warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej. Nasz kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych takich jak: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo karne czy odszkodowania komunikacyjne. W zakresie ubezpieczenia OC może przysługiwać Ci: naprawa pojazdu, odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, holowanie pojazd zastępczy, odszkodowanie za inne uszkodzone mienie, rekompensata za utracone dochody, zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne. Roszczenie powinno być odpowiednio uzasadnione. Jeśli masz problemy z uzyskaniem odszkodowania za wypadek komunikacyjny, skorzystaj z usług kancelarii świadczącej profesjonalną pomoc prawną.