Windykacja należności

  • Sporządzanie ostatecznego przed sądowego wezwania do zapłaty.
  • Sporządzanie wniosku o przeprowadzenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego.
  • Sporządzanie pozwu o zapłatę.
  • Zastępstwo procesowe w toku sądowej windykacji należności.
  • Podejmowanie czynności prawnych mających na celu uzyskania tytułu wykonawczego.
  • Uzyskanie zabezpieczeń na majątku dłużnika.
  • Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
  • podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Łukasz Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato