Prawo wykroczeń

  • Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia.
  • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Łukasz Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato