Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Sprawy o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa.
  • Majątkowe sprawy małżeńskie.
  • Sprawy alimentacyjne.
  • Sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
  • Sprawy o przysposobienie.
  • Sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia.
  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie.
  • Sprawy o uznanie za zmarłego.
  • Pozbawienie oraz ograniczenie praw rodzicielskich.
  • Sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach z zakresu opieki i kurateli.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Łukasz Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato