Prawo pracy

  • Reprezentacja zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy jak i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.
  • Przygotowanie projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych oraz opiniowanie już istniejących aktów.
  • Doradztwo w pracowniczych sporach prawnych w tym sporach zbiorowych.
  • Przygotowanie umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontraktów menadżerskich.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Łukasz Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato