Prawo karne i karnoskarbowe

 • Głośne Sprawy: http://www.youtube.com/watch?v=BFiwtKWMge4&feature=youtu.be
 • Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych - we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym.
 • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestnictwo w postępowaniach prokuratorskich, przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 • Opinie i konsultacje dla firm - ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych. Konsultacje dla prezesów i zarządców - ocena ich odpowiedzialności osobistej.
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.
 • Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia.
 • Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz z wykonywaniem środków zabezpieczających.
 • Sprawy o zatarcie skazania.
 • Sprawy o ułaskawienie.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Łukasz Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato