Prawo administracyjne

  • Reprezentacja przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Sporządzanie odwołań, zażaleń oraz skarg.
    • Sporządzanie skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
    • Sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Łukasz Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato